Kenapa Umar bin Abdul Aziz Hanya Memerintah 2 tahun ?

Advertisement

AdvertisementMengapa Umar bin Abdul Aziz Memerintah 2 tahun ?, Mengapa Umar bin Abdul Aziz Dibenci Bangsawan Umayyah ? Mari kita simak penjelasan singkan berikut :

“Barangsiapa melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan tentang itu maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki.”

Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz membuktikan apa yang ia ucapkan itu. Beliau terkenal dengan khalifah yang memajukan ilmu pengetahuan daulat bani Umayyah. Ia juga menginstruksikan untuk menghimpun kitab-kitab hadis, sehingga menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Umar II berhasil memperbaiki keilmuan dinasti umayyah pada saat itu, saat menjadi khalifah ia memerintahkan kaum muslimin untuk menuliskan hadits dan ini merupakan perintah resmi pertama dari penguasa islam.

Khalifah Ar Rasyidin ke lima ini mendalami ilmu hadis sejak masih belia, gelar fuqoha’ pun sudah didapatkannya saat masih remaja. Umar berbeda dari khalifah khalifah Umayyah kebanyakan, dia mempunyai karakter yang tidak terpengaruh dengan kebijakan kebijakan bani umayyah yang banyak disesali.

Beliau banyak menghidupkan tanah yang tidak produktif, membangun sumur-sumur dan masjid-masjid. Dan yang tidak kalah penting, beliau juga melakukan reformasi sistem zakat dan shodaqoh, sehingga pada zamannya tidak ada lagi kemiskinan. Ia mencegah peperangan, menyamakan kedudukan bangsa arab, menghentikan pembayaran jizyah bagi muslim mualaf dan masih banyak lagi kebijakan kebijakannya yang membawa dinasti bani umayyah pada waktu itu sejahtera dan damai.

Dibenci Bangsawan Umayyah

Pada masa Umar bin Abdul Aziz Memerintah 2 tahun Banyak kebijakan kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang tidak disukai para bangsawan dinasti umayyah, termasuk para penguasa sebelumnya.

Kebijakan kebijakan Umar bin Abdul Aziz mengusik pejabat Umayyah:

 • Mengembalikan hak hak rakyat yang sebelumnya diambil oleh pejabat yang dzolim
 • Mencetuskan ekonomi bebas terikat.
 • Bebas bayar jizyah bagi para mualaf.
 • Menghapuskan pajak yang memberatkan.
 • Menurunkan para gubernur dan pemimpin yang zalim dan menggantinya kepada yang berhak walaupun bukan dari keturunan umayyah.
 • Mengembalikan harta warisannya yang dikira menyalahi syariat.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang mengusik para pejabat inilah yang membuat mereka membenci Khalifah Umar. Namun, Umar bin Abdul Aziz tetap berlaku adil kepada para gubernur dengan mencukupi kehidupan mereka dan menaikkan gajinya.

Di balik semua itu banyak sekali kebijakan Umar yang sangat menyejahterakan rakyatnya.

Kebijakan Umar yang dicintai rakyatnya:

 • Mencegah peperangan.
 • Bebas membayar pajak jizyah bagi mualaf.
 • Menghapuskan pajak yang memberatkan.
 • Membangun masjid masjid.
 • Membayar hutang rakyatnya yang tidak boros.
 • Menyamaratakan kedudukan bangsa arab.